Chương trình Tri ân Khách hàng đặc biệt

 


Để cảm ơn những khách hàng đã gắn bó với Manulife Việt Nam trong thời gian qua, chúng tôi xin được giới thiệu Chương Trình Tri Ân đặc biệt dành cho các khách hàng có Hợp Đồng Bảo Hiểm đáo hạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2020 khi mua hợp đồng mới với những ưu đãi đặc biệt như sau:

Chia sẻ ý kiến của bạn

Mới hơn Cũ hơn

Gọi cho tôi